Adrodd + Chymorth

Ym Mhrifysgol Abertawe rydym yn ymrwymedig i fynd i'r afael â chamymddygiad rhywiol. Adrodd a Chymorth yw platfform Abertawe ar gyfer datgelu achosion o gamymddygiad rhywiol.

Mae dwy ffordd y gallwch ddweud wrthym beth ddigwyddodd