Adrodd

Mae adrodd yn cymryd ychydig funudau.

Mae adroddiadau'n gyfrinachol ac yn cael eu trosglwyddo i staff perthnasol pan fydd hynny’n angenrheidiol yn unig.

Mae dwy ffordd y gallwch ddweud wrthym beth ddigwyddodd